ความเป็นมาของบริษัท Skysoft

Company Profile

บริษัท สกายซอฟท์ จำกัด ได้เริ่มก่อตั้งในปี 2554 เพื่อดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้าซอร์ฟแวร์ด้านไอทีผ่านตัวแทนจำหน่าย  โดยเริ่มจากการเป็นตัวแทนจำหน่ายซอฟท์แวร์ Antivirus ของ Panda Security ประเทศสเปน และมีนโยบายที่จะเน้นการดูแลลูกค้าโดยใช้เทคโนโลยีคลาวด์(Cloud Secure Services) ซึ่งเป็นนวัตกรรมล่าสุดในวงการไอที และมีนโยบายที่จะเพิ่มสินค้าด้านไอทีตัวอื่นๆอีกหลายตัว โดยเลือกเฉพาะสินค้าที่เป็นที่นิยมของตลาดในระดับโลก

รวมทั้งซอฟท์แวร์ที่พัฒนาขึ้นโดยคนไทยที่ทุ่มเทพัฒนาให้เหมาะกับตลาดเมืองไทย บริษัทฯได้พัฒนาช่องทางการจัดจำหน่ายจนมีจำนวนดีลเลอร์หรือรีเซลเลอร์กระจายอยู่ทั่วประเทศ นอกจากนี้ยังได้เปิดช่องทางจัดจำหน่ายออนไลน์ทางอินเตอร์เน็ทอีกด้วย บริษัท ฯ มีนโยบายในการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจนที่จะสร้างความแตกต่างในเรื่องการให้บริการเชิงรุก และให้คำปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญ เพื่อเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับตัวสินค้า

ปัจจุบันบริษัทฯตั้งอยู่ที่  184/192 อาคารฟอรั่มทาวเวอร์ ชั้น 29 ถนนรัชดาภิเษก แขวงบางห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310

โทรศัพท์: 02 645 2301-4
โทรสาร: 02 645 2305
Email: all@skysoft.co.th
Web site: www.skysoft.co.th

บริษัทฯได้จัดให้มีการอบรมเป็นประจำทุกเดือน ทั้งด้านตัวสินค้า ด้านเทคนิคในการติดตั้ง และดูแลพร้อมให้ความรู้ด้านการป้องกันความปลอดภัยของระบบคอมพิวเดอร์ ให้แก่ดีลเลอร์หรือรีเซลเลอร์ และลูกค้าทั้งประเภทสินค้าส่วนบุคคล และสินค้าระดับองค์กร

 
© 2012 Thailand Cloud Distributor. All Rights Reserved. Skysoft Co., Ltd.