ติดต่อทีมงาน Panda Security Thailand

สถานที่ตั้งบริษัท

บริษัท สกายซอฟท์ จำกัด ที่อยู่ 184/192 อาคารฟอร์รั่มทาวเวอร์ ชั้น 29 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ : 02 645 2301-4 Fax : 02 645 2305

ติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่าย Support

โทรศัพท์ (09.00น. -19.00น.) : 02 645 2301-4 ต่อ 11
Hot line (ตลอด 24 ชั่วโมง) : 087 719 3111
Fax : 02 645 2305
Email : [email protected]

ติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย

โทรศัพท์ : 02 645 2301-4 ต่อ 14
Hot line (ตลอด 24 ชั่วโมง) : 085 483 0909
Fax : 02 645 2305
Email : [email protected]

ติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด

โทรศัพท์ : 02 645 2301-4 ต่อ 14
Fax : 02 645 2305
Email : [email protected]

ติดต่อเจ้าหน้าที่ Admin

โทรศัพท์ : 02 645 2301-4 ต่อ 18
Fax : 02 645 2305
Email : [email protected]

ติดต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครงาน

โทรศัพท์ : 02 645 2301-4 ต่อ 15
Fax : 02 645 2305
Email : [email protected]

ติดต่อเจ้าหน้าที่ Operater

โทรศัพท์ : 02 645 2301-4 ต่อ 15
Fax : 02 645 2305
Email : [email protected]

แผนที่บริษัท


 
© 2012 Thailand Cloud Distributor. All Rights Reserved. Skysoft Co., Ltd.